Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW)

W sytuacjach, w których szczególnie wzrasta zagrożenie przedostania się drobnoustrojów do krwi, szczególnie u dzieci ze zwiększonym ryzykiem rozwoju IZW, zaleca się profilaktycznie wprowadzić leczenie antybiotykami. Dzieci z pojedynczą komorą należą do grupy wysokiego ryzyka IZW.

Najczęściej stosowane są u nich antybiotyki z grupy penicylin (amoksycilina, ampicylina), cefalosporyn (cefazolin, cefuroksym), makrolitów (klarytromycyna), linkozamidów (klindamycyna).

Biorąc pod uwagę powyższe należy jednak bardzo ostrożnie stosować i dobierać antybiotyki.  Zapoznajcie się z poniższym opracowaniem:

Czytaj dalej Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW)