Re: Krew pępowinowa / komórki macierzyste

Główna Fora 3 etapowe lecenie operacyjne Pierwszy etap operacji Krew pępowinowa / komórki macierzyste Re: Krew pępowinowa / komórki macierzyste

#2608
Ewa Michalska
Keymaster

Projekt którego czas trwania przewidziano na lata 2010-2014, zatytułowany „SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE – NOWA METODA REGENERACJI USZKODZONEGO SERCA”

http://komorkimacierzyste.sccs.pl/o_projekcie.html

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dotyka komórek, których potencjał regeneracyjny wydaje się mieć olbrzymie znaczenie w odbudowie uszkodzonego mięśnia sercowego, zakłada skuteczną izolację i hodowlę tychże komórek in vitro oraz aplikacje w modelu niedokrwienia u myszy otwierając drogę do dalszych badań doświadczalnych i klinicznych. Co ważne, projekt ten stanowi fragment szerszego Projektu Badawczego, wychodzącego daleko poza okres 5 lat, mającego na celu przygotowanie silnych fundamentów pod pierwsze kliniczne zastosowanie sercowych komórek macierzystych.

Muszę się do nich odezwać i spróbować podpytać o postępy prac.