na czym polegają badania USG

Co to jest i na czym polega badanie USG?

Ultrasonografia, USG jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną, pozwalającą na uzyskanie w czasie rzeczywistym obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków o różnych gęstościach. Pozwala na ocenę wielkości, kształtu i struktury narządów wewnętrznych, a w szczególności różnicowanie zmian o charakterze litym od zmian o charakterze płynowym.
W ultrasonografach nowej generacji wykorzystuje się również zjawisko Dopplera w celu oceny przepływu krwi.

Badanie dopplerowskie jest rodzajem badania ultrasonograficznego, pozwalającego oceniać przepływ naczyniowy. Ocena ultrasonograficzna naczyń stała się możliwa dzięki wykorzystaniu efektu Dopplera polegającego na zmianie częstotliwości fali ultradźwiękowej po odbiciu od ośrodka będącego w ruchu. Aparat USG rejestruje zmiany częstotliwości fali ultradźwiękowej odbitej od płynącej krwi i przedstawia je na monitorze. Płynąca krew widoczna jest wewnątrz naczyń w różnych odcieniach koloru czerwonego i niebieskiego. Możliwy jest także dokładny pomiar prędkości przepływu krwi i innych parametrów na specjalnym wykresie.

Co to jest i na czym polega ECHO SERCA płodu?
Jest to badanie ultrasonograficzne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowę i funkcję serca oraz całego układu krążenia. Ocenę USG płodu można porównać z badaniem fizykalnym dziecka. Płodu nie możemy dotknąć, ani posłuchać słuchawką. Ale oglądając wszystkie jego narządy, z sercem włącznie, oraz słuchając serca metodą dopplerowską, badamy płód i ustalamy rozpoznanie.

Jeżeli dziecko jest chore, planujemy dalsze postępowanie. Badanie echokardiograficzne płodu jest długie, wymaga dużej wiedzy, doświadczenia oraz najwyższej klasy sprzętu ultrasonograficznego, z oprogramowaniem do badań prenatalnych i kardiologicznych. Badanie jest rejestrowane tak, aby można było je powtórnie zanalizować. Dzięki zastosowaniu nowych technik badania echokardiograficznego, możemy ocenić serce z różnych, do tej pory niedostępnych, projekcji.
Badanie dopplerowskie umożliwia ocenę funkcji poszczególnych części płodowego układu krążenia.

Dlaczego warto wykonywać USG i ECHO serca płodu?
U nienarodzonego dziecka można rozpoznawać wady różnych układów:

 • krążenia (serca i naczyń krwionośnych)
 • ośrodkowego układu nerwowego (np. wodogłowie)
 • moczowo – płciowego (np. wodonercze)
 • przewodu pokarmowego (np. przepuklina przeponowa)
 • powłok ciała (np. omphalocele, gastro-schisis)
 • twarzoczaszki (np. rozszczep wargi)
 • układu szkieletowego (np. skrócenie kości)
 • inne.

Poza tym można rozpoznawać i, w niektórych przypadkach  –  leczyć, zaburzenia czynnościowe:

 • zaburzenia rytmu serca
 • niewydolność krążenia
 • obrzęk płodu

W każdym przypadku rozpoznania nieprawidłowej budowy płodu wykonywane jest pełne badanie echokardiograficzne.
Układ krążenia jest najtrudniejszym do diagnostyki prenatalnej i z tego względu jego ocena musi być przeprowadzana przez doświadczonego kardiologa dziecięcego, przeszkolonego w zakresie echokardiografii płodu.

Kiedy wykonywać badania USG?
USG jest diagnostyką nieinwazyjną. Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, ISUOG (Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii) oraz FMF (Fundacji Medycyny Płodu) w ciąży powinno się wykonać co najmniej 3 badania USG niezależnie od wskazań do genetycznej diagnostyki inwazyjnej lub zakwalifikowania pacjentki do grupy zwiększonego ryzyka.

I – pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży
II – pomiędzy 18 -23 tygodniem ciąży
III – po 30 tygodniu ciąży

USG do 10 tygodnia ciąży wykonywane jest wyłącznie po wystąpieniu niepokojących objawów klinicznych i ze wskazań lekarskich.

Czy USG jest szkodliwe?
Nie.

Czym różnią się badania prenatalne inwazyjne od nieinwazyjnych?
Badania prenatalne nieinwazyjne są to badania USG oraz testy biochemiczne z krwi matki.

Badania inwazyjne polegają na pobraniu materiału w celu oznaczenia kariotypu u płodu (lub wykonania dokładniejszych badań genetycznych).

Czy wada serca płodu jest wskazaniem do cięcia cesarskiego?
Nie!

Informacje ze stron:

http://www.usgecho4d.pl/warto-wiedziec.html

http://www.usgecho4d.pl/echo-serca-plodu.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *